Normes d'escacs d'en Benet

No és permès de caputar les peces. Si en moure una peça, aquesta pot capturar cap altra del band contrari, aquesta canviarà de color.

El joc va ser inventat per en W. D. Troyka.

Vincles externs

 

Jugar aquesta partida

Veure totes les normes

Patrocinadors

Escriu-me per a treure-ho

Recuperació de contrasenya Notícies Món Opengames Normes dels jocs Tornejos

Sobre ... Pàginas amigues FAQ. Agraïments Termes i condicions