Normes d'Escacs

Bé, les normes dels escacs son prou conegudes per tots nosaltres, de manera que no cal detallar-les aquí.

Una senzilla consulta de l'estil http://www.google.com/search?q=Reglas+del+ajedrez, ens dóna una gran quantitat de resultats, fins al punt d'arribar a confondre qualsevol navegant.

Com a recomanació, n'hem sel.leccionat el Reglament d'escacs de la Wikipedia, on s'expliquen de forma clara i detallada les normes de joc.

Algunes considreacions especials a Opengames:

a) Actualment, el servidor no controla la norma dels 50 moviments. En el supòsit que alguna partida hagi arribat a una posició, a la que després de 50 moviments, no hi hagi hagut cap moviment de peó ni cap captura, qualsevol jugador podrà contactar amb l'adiministrador del sistema per tal reclamar les taules.

b) De la mateixa manera, el servidor tampoc no controla l'escac continu. També en aquest cas serà necessari contactar amb un administrador per

tal que es decreti el final de la partida.

c) Per tal de fer el moviment de l'enroc, només s'ha de moure el rei a la casella de destí. La torre es mourà automàticament.

 

Jugar aquesta partida

Veure totes les normes

Patrocinadors

Escriu-me per a treure-ho

Recuperació de contrasenya Notícies Món Opengames Normes dels jocs Tornejos

Sobre ... Pàginas amigues FAQ. Agraïments Termes i condicions