Avisos per correu electrònic

El sistema d'Opengames disposa d'un servei afegit, com ara l'enviament per e-mail de la jugada al correu de l'oponent un cop realitzada, o bé l'avís del venciment del temps per a fer la pròpia jugada. Aquests serveis poden ser activats des de l'opció "El meu perfil", entrant a l'apartat "Canviar preferències".

Aquests serveis esmentats abans, només són una ajuda per als jugadors, i són gratuïts, com tot el lloc. Tot i que no es preveu el perfecte funcionament dels mateixos, tant per raons atribuïbles a Opengames (pot fallar com qualsevol programa del lloc) o per qüestions alienes (considreació del correu com Spam, límit d'espai excedit, funcionament incorrecte del servidor de destí, etc).

A més a més, si bé avui dia això no succeeix gairebé mai, un correu electrònic pot tardar hores o dies en arribar.

Degut doncs, a l'exposat abans, advertim als jugadors que es basen en l'enviament per mail per a respondre les seves partides, que és susceptible de patir falles. I que per això no s'acceptaran reclamacions per "temps excedit" basades en la no recepció del correu, independenment que l'error s'hagi produït a Opengames o no, ja siguin partides torneig o partides amistoses, computables per l'ELO o no.

22 Octubre 2010

Veure totes les notícies

Patrocinadors

Escriu-me per a treure-ho

Recuperació de contrasenya Notícies Món Opengames Normes dels jocs Tornejos

Sobre ... Pàginas amigues FAQ. Agraïments Termes i condicions