Agraïments especials

A la meva dona Maria Laura i fills, Ramiro, Pablo i Ezequiel, els quals en varen animar, d'una o altra manera, a desenvolupar i posar en marxa aquest lloc, tot i el valuós temps i incansables jornades que m'han costat dur-lo a terme.

Al meu germà Sergio, i a mon pare Néstor, els quals m'ajudaren de forma directa en el desenvolupament i promoció del lloc web.

Als usuaris d'aquest lloc, per la seva paciència, dedicació i ganes de jugar.

Als meus amics, la meva mare, col.legues i tots aquells que d'una o altra manera m'han donat suport.

I a la comunitat de software lliure, sense la qual aquesta pàgina no hagués estat possible.


Silvio
16 Juliol 2009

Patrocinadors

Escriu-me per a treure-ho

Recuperació de contrasenya Notícies Món Opengames Normes dels jocs Tornejos

Sobre ... Pàginas amigues FAQ. Agraïments Termes i condicions